www.nordkapp.kommune.no

valg 2013

Listeforslag kommunestyrevalget 2015 til ettersyn

Valgloven har følgende bestemmelse i § 6-6, Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene:
Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

Listeforslag er mottatt fra følgende partier:

  • Fremskrittspartiet
  • Arbeiderpartiet
  • Sosialistiske Venstreparti
  • Høyre
  • Venstre

Listeforslagene ligger ute til ettersyn på  Servicekontoret, Nordkapp kommune

Fristen for å tilbakekalle   listeforslaget er 20.april  jfr. Valgloven §6-5

Tips en venn Skriv ut