Frisklivssentralen  er organisert/underlagt enheten: Koordinerende enhet/-Rehabiliteringstjenesten.

Overordnet leder for frisklivssentralen er Annette Eidesen.
Fagansvarlig er Cristel Lindholm i 50% stilling.
 

Gruppetilbud i regi av frisklivssentralen

Frisklivsgruppe:         Varighet, 12 uker, fra september-november og februar-april.

Bra Matkurs:              Varighet, 12 uker, fra september-november og februar-april.

Slaggruppe:               Varighet, hele året 2 ganger pr uke.

AKE:                           Varighet, ut 2016 oppstart oktober uke 43.

FRAM:                        Varighet, hele året med evalueringspauser.

KID:                             Planlagt oppstart vår 2017
 

Vi gir også ut et nyhetsbrev til alle ansatte i Nordkapp kommune en gang i måneden.

Kontaktinformasjon
Fagansvarlig Cristel Lindholm
Epost:  cristel.lindholm@nordkapp.kommune.no
Tlf: 78 47 67 12 / 95 05 94 66