De reviderte vedtektene trer i kraft fra 01.01 2017. Innspill til forslaget til nye retningslinjer kan sendes Nordkapp kommune ved Ordfører. 
Innspill sendes på epost til: postmottak@nordkapp.kommune.no

Saksutredning kan lastes ned her

Det foreligger forlag til nye vedtekter for Nordkapp kommunes fiskerifond, last ned her