Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fastlege

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Lege

Målgruppe

Alle som er bosatt i Norge har rett til fastlege. Personer med D-nummer som ikke er asylsøkere, har ikke rett til fastlege.

Pris for tjenesten

Du betaler egenandel. Dersom du blir tilbudt timebestilling per sms eller via Internett, skal du ikke betale noe ekstra for det.

Behandling og undersøkelse hos lege - egenandeler

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Har du fastlege i Nordkapp kommune kan du bestille time, fornye resept, starte e-konsultasjon og kontakte legekontoret via helsenorge.no

aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1c og kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om dekning av utgifter hos lege

Forskrift om fastlegeordning i kommunene

Forskrifter

Helsenorge.no - Fastlege

Om reservasjon for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (rundskriv)

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvis du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra Helsenorge om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen. Du kan velge en av dem, eller beholde den fastlegen du allerede har.

https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege kan du søke etter en fastlege som du ønsker å bruke. Du kan også sette deg på venteliste dersom fastlegen du ønsker ikke er ledig.

Hvis du ikke har internett, ring Helsenorge på telefon 23 32 70 00. Ha fødselsnummeret ditt (11 sifre) klart før du ringer. De forteller deg om tilgjengelige fastleger og setter deg på listen til den fastlegen du ønsker deg, så sant legen har ledig kapasitet

Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du får et brev som bekrefter at du har fått ny fastlege.

Skjema


Felles innlogging til offentlige tjenester

Klagemulighet

Hvis du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med legetjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer
474 86 882.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse- og sosialsektoren
Postadresse:Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG
Besøksadresse:Sykhusveien 16 9750 HONNINGSVÅG

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-05-10 12:43