Ergoterapeuten

  • kartlegger dine funksjoner og tilpasser dine aktiviteter og arbeidsvaner
  • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler
  • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

Tjenesten er organisert i Rehabiliteringstjenesten og inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både på sykestua, i hjemmetjenesten og på sykehjem. 

Målgruppe er barn, voksne og eldre som står i fare for eller har en funksjonsnedsettelse.

Ergoterapeuten utfører sitt arbeid både i private hjem, barnehage og skole med behov aktiv tilrettelegging samt sykehjem. I enkelte tilfeller er utføres det også arbeidsplass vurderinger. Ergoterapeuten er kommunens kontaktperson i forhold til hjelpemidler. Dersom du har behov for hjelpemidler til varig utlån vil ergoterapeuten kunne bistå deg i å søke hjelpemidler fra NAV, Hjelpemiddelsentralen. Du kan lese mere om vilkårene for å få hjelpemider her

Nordkapp kommune har i tillegg ansvar for det kommunale lageret for hjelpemidler dersom du har et kortvarig behov for enkle hjelpemidler. Dersom du trenger å komme i kontakt med ergoterapeut for dette ta kontakt på 78 47 67 10 eller service medarbeider på 97 01 64 67. Service medarbeideren har ansvar for å kjøre ut hjelpemidler som er søkt på fra hjelpemiddelsentralen, monterer de, foretar enkle reparasjoner og gir opplæring i nært samarbeid med ergoterapeut. Service medarbeider er tilgjengelig mandag og onsdag 8.00 til 15.30 samt fredager fra 8.00 til 12.00.

Kontaktinformasjon

Ergoterapeut
Vårin Olsen
Tlf: 78 47 67 10
Epost: varin.eberg.olsen@nordkapp.kommune.no